Bảng giá

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit interdum ullamcorper sed pharetra sene.

Cơ bản

Giảm 30%

$0.5 / Tối đa 10 người chơi

$0.05 mỗi người chơi

16 mẫu trò chơi

Tùy chỉnh phần thưởng

Báo cáo theo thời gian thực

3 chế dộ chơi

Lịch sử phản hồi nhóm

Nâng cao

Phổ biến

$29 / tháng

Tối đa 500 người chơi

Tùy chỉnh logo và nền cho thương hiệu

Tùy chỉnh phần thưởng

Báo cáo theo thời gian thực

tối đa 5 chiến dịch mỗi tháng

Xuất dữ liệu

Cao cấp

Phổ biến

$29 / tháng

Tối đa 500 người

Thiết kế game mới

Tùy chỉnh phần thưởng

Báo cáo theo thời gian thực

AR game

Xác nhận SMS

Hỗ trợ

Compare pricing packages

FeartureCơ bảnNâng caoCao cấp